Stadskrant 10-04-2006

Kopklas Leiden, Leidse succesformule
“Kopklas? Zeg maar gerust Topklas!”

Voor kinderen van buitenlandse afkomst die goed kunnen leren maar een taalachterstand hebben, is er in Leiden de Kopklas. Door na de basisschool een extra jaar te volgen, krijgen deze leerlingen de kans door te stromen naar het voortgezet onderwijs dat bij ze past, maar waar ze op basis van hun CITO-score niet zouden worden aangenomen.

“Voor mij betekent de Kopklas echt een tweede kans”, vertelt de 13-jarige Rihane Ben Dahman. “Volgens mijn CITO-toets moest ik naar het VMBO, dat viel wel even tegen vorig jaar. Maar toen zei mijn leerkracht dat de Kopklas misschien wel iets voor mij zou zijn. Ik ben blij dat ik hier naartoe ben gegaan, want het gaat nu heel goed en volgend jaar kan ik naar het VWO.” “Let wel, niet iedere zwakke leerling kan naar de Kopklas”, benadrukt leerkracht en coördinator Marlies Merkestein. “Deze klas is bedoeld voor allochtone kinderen die gemotiveerd zijn, graag leren en een goede werkhouding hebben. Hun achterstand zit ’em met name in de taal.” Rihane herkent dat: “Een van de belangrijkste verschillen met vorig jaar is dat ik nu veel beter begrijp wat ik lees. In deze klas wordt heel veel aandacht besteed aan Nederlands. Door de lessen is mijn woordenschat veel groter geworden.”

Hard werken
Marlies Merkestein: “Ik vind het geweldig dat kinderen op deze manier een kans hebben op een betere toekomst. Wat mij betreft is de Kopklas dan ook echt een Topklas.” Daar sluit Mieke Jochemsz, beleidsadviseur onderwijs, cultuur en jeugd bij de gemeente Leiden, zich van harte bij aan: “De Kopklas bestaat sinds 1991 en de resultaten zijn erg goed. De meeste kinderen die hier zitten zouden op basis van hun CITO-score naar het VMBO-praktijkonderwijs gaan, maar na het volgen van de kopklas liggen die resultaten heel anders. Het merendeel van de leerlingen stroomt door naar de HAVO of het VWO.” Marlies Merkestein: “Maar je krijgt het hier niet voor niets. De kinderen moeten er hard voor werken.”
Omdat er maximaal zestien leerlingen in de Kopklas zitten, is er veel tijd voor begeleiding. Marlies Merkestein: “We hebben mooie lesmaterialen en vier computers in de klas. Ook werken we heel bewust aan een goede werkhouding en stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid. Je moet zélf zorgen dat je de dingen voor elkaar hebt. Die instelling hebben ze straks ook nodig.”

Succesformule
De Kopklas heeft zijn eigen lokaal op het Vlietland College. Mieke Jochemsz: “We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen de klas in een school voor voortgezet onderwijs te vestigen. Na groep acht wil je niet meer op de basisschool blijven. Je wilt door. Ik wil hier overigens ook even benadrukken dat ik het geweldig vind hoe de verschillende Leidse schoolbesturen in dit project samenwerken. En het is natuurlijk fantastisch om te zien dat de klas nu ook in allerlei andere steden navolging krijgt. De Kopklas is echt een succesformule.”
Hier in Leiden bestaat de Kopklas al vijftien jaar. De schoolprestaties van oud-leerlingen worden nog een aantal jaren gevolgd en daaruit blijkt dat ze het ook in het vervolgtraject goed blijven doen. Marlies Merkestein. “Verreweg de meesten maken hun middelbare school af, er is nauwelijks uitval onder onze kinderen.”

< terug naar media